تولید محتوادیجیتال مارکتینگمارکتینگ

چه مواردی روی قیمت‌گذاری یک تیزر تبلیغاتی تأثیر دارند؟