دیجیتال مارکتینگمارکتینگ

چرا طراحی لوگوی مینیمال و ساده مهم است؟